"Tancovací výchovné koncerty pro ZŠ "

 
   
 
 
 
 
 
 
 
Toto je záležitost, kterou se bavím již několik let a tudíž se o ní mezi Vámi ví mnohem více, než o koncertech hudebních, které Vám nabízím v jiném článku. Je o ně mezi učitelkami poměrně velký zájem – proběhlo jich jen za uplynulý školní rok čtyřiadvacet. Oč se jedná? Prostě si mě jako lektora zjedná škola, která má chuť dětem ukázat něco nového a nebo ještě lépe založit kroužek country tanců. Následuje zhruba devadesáti minutová výuka jednoduchoučkých, motivačních tanečků, vhodných pro všechny – tedy i úplně začínající. Zhruba v polovině se zařadí cca 10 minutová přestávka. Ideální je tento program pro děti přibližně z prvního stupně. Nejlépe v prvním bloku 1. a 2. třída, ve druhém 3. a 4. třída, ve třetím bloku 5. a 6. třída. Pokud byste také měli zájem o podobnou akci u Vás, dejte vědět. Děti, které si tanečky vyzkouší, přijdou do kroužku mnohem snáz, než děti, které si pouze přečtou náborový letáček. Vyšší třídy jsou také možné, avšak puberta je znát.
 
 
 
 
Technické požadavky :
Uzamykatelná šatna, kabinet či obdobný prostor.
1 ks židle
2 ks stolů nebo 3 ks školních lavic, 2 ks švédské bedny (pokud je akce v tělocvičně), pokud v tělocvičně není, pak 4 ks stolů nebo 5 ks školních lavic
Pokud je akce v tělocvičně, pak 3 ks stejně vysokých laviček (vytvoří stupínek)
Elektrická zásuvka 220 V, 16 A
Nadstandardní požadavek:
Spolupráce paní učitelek při zklidňování největších rošťáků.