Miroslav Procházka

Caller SDC Šumaváček Miroslav Procházka se country tanci zabývá od roku 1987. Začínal v kurzech Jasana Bonuše (Jasan Bonuš společně se svým otcem Františkem Bonušem přinesli country tance do bývalého Československa). Několikrát se zúčastnil seminářů pana profesora Františka Bonuše. V té době se již věnuje i cloggingu a square dancingu. Po otevření hranic v roce 1989 začíná cestovat do zahraničí a získává zkušenosti po celé Evropě.

Ještě za socialismu, 26. září 1989, zakládá v Loučovicích taneční klub Šumaváček. Byl určen dětem i dospělým. Od té doby vede klub dodnes.

Od roku 1990 Miroslav Procházka vyučuje na řadě seminářů, které pro kroužek pořádá pro Šumaváček a přátele.

V březnu 1991 uspořádal 1. CSDCTS - Celostátní setkání dětských country tanečních souborů. Byla to první víkendová dětská country taneční akce u nás! Byl to impuls k založení organizovaného dětského country tanečního hnutí u nás. Tuto akci pořádá od té doby každoročně.

Již v roce 1991 pomáhá organizovat akce jiných klubů a jezdí na ně jako lektor a caller.

V roce 1993 iniciuje založení CCCDCA - Českomoravské asociace dětských country tanečních skupin, je zvolen jejím prvním presidentem a opakovaně volen až do ukončení jeho členství v asociaci v roce 2009.

Několik let byl aktivním členem CSCTA - asociace callerů.

Je akreditovaným porotcem CCCDCA, sedává v porotách u nás i v zahraničí, včetně mistrovských soutěží.

Organizuje řadu menších (do 150 účastníků) seminářů po celé ČR.

Pravidelně calleruje na mnoha seminářích jiných pořadatelů.

Je pořadatelem soutěže v rámci CSDCTS a dále soutěží O Zelený hrozének, O Táborský kalich a O Moravský country pohárek.

Pravidelně vyučuje v rámci DVPP ve 30 okresech ČR.

Pravidelně calleruje v několika dětských kroužcích.

Jako hostující caller  calleruje i v jiných klubech.

V současnosti učí, calleruje a porotcuje přibližně 200 dní ročně u nás i v zahraničí.

Své callerské i taneční zkušenosti získával ve Skotsku, Irsku, Anglii, Švýcarsku, Německu, Rakousku, Itálii, Řecku, Belgii, Holandsku a na Slovensku.

Úzce spolupracuje s řadou zahraničních tanečních osobností.

Jeho specializací je dětské country tancování, avšak kromě toho se věnuje i akcím pro dospělé a výuce square dancingu, skotských a řeckých tanců.